Tijdelijkheid


Ontwikkelingen komen tot stilstand

Ontstaan van lege desolate plekken

Maatschappelijke druk

Daling vastgoedwaarde

Kans

Lokale dynamiek betrokkenheid activeren

Creatief proces op gang te brengen juist met de direct belanghebbenden

Faciliteren lokale initiatieven

Lokale creatieve invulling

Sociale verbinding

Meerwaarde
- Tijdelijke invulling is een oplossing om waarde toe te voegen
- Leefbaarheid van de locatie en zijn omgeving te vergroten.