Uitleglocaties


Meer vraag-gestuurde gedachte.

Grotere diversiteit op basis van een gemengd programma:

Functiemenging

Landschappelijke inbedding

Relatie met de bestaande kern

Lokale verankering

Toekomst bestendig bouwen

Bij bedrijventerreinen:

Landschappelijke inpassing,

Duurzaamheid en een meer vraag-gestuurd ontwerp.

Voor wonen wordt:

Het creëren van onderscheidende woonmilieus

Kleinere kernen ligt de sleutel:

Inspelen op lokale identiteit en maat en schaal.