Visies


Identiteit

Ambitie lange termijn

Kader om afgewogen keuzes te maken

Niet alleen meer ruimtelijk maar juist verbinden met:
 Sociaal
 Economisch
 Demografisch

Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.

Dialoog met de “ lokale” stakeholders

Waarde-ketens