Onderzoek en prijsvragen


Nader onderzoek die aansluiten bij de opgaven

Vraagstukken in een ander perspectief plaatsen

Nadenken over vragen van overmorgen

Buiten de gebaande paden treden

Discussie

Nadenken over maatschappelijke vraagstukken van morgen

Etc..