Hofkerk e.o. in ontwikkeling

Beeldbepalend

Massa, ritmering, noklijn

Monumenten

Sfeer

Scherpe grens privé en opnbaar

Stegen naar de achtererven

Rooilijn, bebouwingskorrel

Kerk weer aan en/of op het plein

Programma, wonen, maatschappelijke functies en bedrijvigheid

1+1= meer