Gele Rijdersplein, bestaande kwaliteiten liggen voor het oprapen

Bereikbaarheid

Roering

Leegstand

Programma

WOZ-derving

Herkennen en erkennen van bestaande kwaliteiten

Uitvalbasis naar overige binnenstad

Ontmoetingsplek

Belevingseconomie

Pergola als shared place

Eenduidig herkenbaar gevelbeeld

Lichtarchitectuur

Korte termijn – Lange termijn

Minimale middelen maximale impact

Dit project is tot stand gekomen i.s.m. Cumulus ruimte adviseurs