Concept ontwikkeling A6/A9, Gaasperdammerweg

De Gaasperdammerweg een grote barrière in het stedelijk weefsel van Amsterdam Zuidoost.

Overlast van geluid en luchtverontreiniging.

Ingepaste Gaasperdammerweg in het stedelijk weefsel

Ruimtelijke, functionele en maatschappelijke winst

Geen  kostenverhoging. Integrale, duurzame ontwikkeling is uitgangspunt.

Gaasperdammerweg zoveel mogelijk bestemd voor het doorgaande verkeer.

Bepreken van het aantal op- en afritten voor het bestemmingsverkeer van Amsterdam Zuidoost en Bijlmermeer.