De Fluïde Stad, tegendruk

Stedelijke druk op het Groene Hart

Gebrek aan bestaansrecht Groen Hart

Stijging zeespiegel

Dalend landschap

Kunstmatige lage grondwaterstanden  i.v.m. intensieve veeteelt is eindig

Blauwe netwerk versterken

Waterpeilen verhogen en met elkaar te verbinden

Blauwe potentie

Landschappelijke waterstad

Tegendruk aan de Randstad

Boer van veehouderij naar mensenhouderij

Boer als watermanager

Boer opnieuw al bouwer van het volgende landschap

Testlocatie: 110 ha, Montfoort

Dit project is tot stand gekomen o.a. in samenwerking met Mark Wissing