Pauze-landschap ‘t Gijmink

Yes een crisis

Voortbouwen op de ontworpen robuuste ruimtelijke structuur

Heroriëntatie

Programmatische aanpassing

Helft van de wijk blijft leeg

Inspelen op de behoefte van de doelgroep

Bewoners betrekken bij het creatieve proces en bij de tijdelijke invulling

Mogelijk inzetten van de wijkbewoners bij het beheer van de ruimte

Hergebruik aanwezige materialen

www.hetnieuwegijmink.nl