Groene Peelvallei

Daagt private partijen uit

Hoogwaardige recreatieve ontwikkeling

Try be for you Buy

Rust versus Dynamiek

Langdurig proces

Intensieve veehouderij in de omgeving

EHS/EVZ gedeeltelijk in het gebied

Geluidhinder

Gebieds-ontwikkelingsstrategie

Constante vernieuwing

 

Dit is voorstel op eigen initiatief samen met Ernst Ossewaarde, bureau voor ruimte & vrije tijd

Er is door de gemeente nog geen partij gekozen