Middelsmors, Woonlocatie

Waterhuishouding ingezet als extra kwaliteit

Wonen koppelen aan de watergang

Jachthaven ruimte bieden voor recreatie als permanente bewoning

Kavelrichtingen zorgen voor maximale beleving

Uitdaging rustig woonmilieu in de directe nabijheid van de Rijnburgse boys