Werklocatie Mariënheem

Ruimtelijke studie

Uitbreiding bedrijven met een sterke lokale gebondenheid

Organische groei

Overgang naar dorpskern

Volumes sluiten aan bij boerderijtypen

Kavelinrichting als een boerderijkavel

Verhouding open – gesloten

Verhouding  groen—rood

Economische levendigheid

Initiatief ondernemers

Haalbaarheid