Blankenfoort II, Heino Woon-werklocatie

Aansluiten aan een bestaande werklocatie

Grote waterbergingsopgave

Bestaande landschapsstructuren en bebouwingstypologie gebruiken om de openbare ruime vorm te geven.

Centrale ruimte als koppelstuk tussen wonen en werken

Inspelen op de identiteiten van de omgeving

Robuuste structuur dat kan:

  • Programmatisch flexibel in te vullen
  • Inspelen op veranderende marktomstandigheden
  • Iedere fase kan eindfase zijn

Behoud ruimtelijke kwaliteit

Woongebieden als vingers in he landschap