Bedrijvenpark A1

Sprong over rijksweg A1

Maximaliseren ecologische zone

Inspelen op de dynamiek van de A1

Rust van het wonen in het bos

Landschappelijke overgangen

Iedere fase moet eindfase kunnen zijn

Functioneel bedrijventerrein

Kwaliteit en kwaliteitseisen aan de randen (beeldkwaliteitplan)

Vrijheid in de binnen gebieden

Samenspel van verschillende disciplines