Structuurvisie Groene Zoom

Nieuwerkerk aan den Ijssel het eerste dorp van het Groene Hart

Ingeklemd tussen Cappele aan de ijsel en het Groene Hart

Buffer in een verstedelijkt landschap

Dynamische omgeving

Oprukkende woonbebouwing

Intensief gebruik infrastructuur

Lokale ondernemeningen willen groeien

Lint bebouwing

Open ruimte

Zichtlijnen

Gemeente wil regie op het gebied