Masterplan Poelenburg

Krachtwijk

Masterplan vormt ruimtelijk , functioneel en financieel raamwerk

Beheer-, Transformatie-  en ontwikkelgebied

Perspectief de wooncarrière in de wijk voort te zetten.

Kracht van de wijk is de stempelstructuur

Structuur is versterkt door water. Dit

Water verbindend element met de groene en blauwe grotere elementen buiten wijk.

Positie van winkelcentrum en zorgcluster zorgen voor dynamiek  langs de hoofdas.

Deze hoofdas = de Poelenburg Allée,