‘t Gijmink, een nieuwe elan

Jaren ‘50 wijk

Hechte gemeenschap.

Vol met eterniet

Wijk niet meegegroeid met de tijd

Aantal van 500 woningenhandhaven

Spanningsveld tussen wensen en programma

Voortbouwen op het DNA van de wijk

Grote private kavels zorgen voor flexibiliteit

Robuuste structuur

Gefaseerd ontwikkelen

Beeldkwaliteit

Participatie bewoners

Supervisor

www.hetnieuwegijmink.nl