Gezinshaven Kamperland

Oude landbouwhaven

Economische potentie

Verbinding met centrum van Kamperland

Ontwikkelingsvisie

Inspelen op specifiek Kwaliteiten Zeeuwse landschap

Specifieke woonmilieus

Recreatie- en permanente bewoning

Visie als basis voor ontwikkeling gemeente met private partijen