Brunssum West

De toekomstige kwaliteit en leefbaarheid van het stadsdeel

Samenhang:

het woningaanbod, de voorzieningen, de kwaliteit van de openbare ruimte en het sociale klimaat.

Mee ontwikkelen

met de veranderende (woon)behoeften en de verwachte demografische krimp.

Fysiek programma en sociaal proces

anticiperen op de (gewenste) sociale wijkontwikkeling en de gevolgen van vergrijzing en krimp.

Het fysieke programma, dat mede randvoorwaarden creƫert voor sociale wijkontwikkeling.

Samenwerking

Succesvolle wijkontwikkeling valt of staat met een goede samenwerking tussen partijen en betrokkenheid van wijkbewoners.

 

Dit project is een samenwerking met Bert van Ogtrop van Arcadis