Gebiedsvisie Paasberg-Dru

Input voor de structuurvisie

Ruimtelijk en programmatisch onderzoek

Bestaande onderlegger: en nieuw programma samen op

4 deelgebeiden op:

- bestaande karakteristieken

- toekomstige identiteit